hoe we uw
vraag omzetten
in succesvolle communicatie.

In Deventer staat een standbeeld van filosoof-musicus Albert Schweitzer. Eén van zijn uitspraken was: “Succes is niet de sleutel tot geluk; geluk is de sleutel tot succes.” Die gedachte zit in de vezels van ons bedrijf.

Als we denken aan succes, vinden we een korte termijn resultaat best leuk, maar staat de lange termijn centraal. Als klant wilt u niet even in beeld zijn, maar altijd schitteren. Dat is ons doel. Om er te komen, doorlopen we drie fases: DENKEN, MAKEN, LEREN. Elke fase heeft zijn eigen focus en werkwijze.  

Werkwijze desktop

denken

DENKEN

wie en wat wilt u bereiken en hoe gaan we dat doen?

De essentie van doeltreffende communicatie is de mate waarin u in staat bent uw boodschap over te brengen op uw klanten én om hun behoeftes en verwachtingen te overstijgen. Deze overtuiging stuurt en inspireert ons in de DENKEN fase. Ons doel? Een levensvatbaar concept neerzetten en een strategie/plan om dat te realiseren.

Eerst onderzoeken we de vraag in de volle breedte. Daarna gaan we op zoek naar de beste oplossingsalternatieven. Vervolgens bakenen we de gekozen oplossing af, definiëren het concept tot in de puntjes, bepalen de scope van het project en leggen de randvoorwaarden vast. Zo ontstaat het plan voor de MAKEN fase.


MAKEN

creëren van de middelen die uw doelen behalen.

In de MAKEN fase werken we de concepten van de DENKEN fase uit. Daarbij is het een kunst het beste middel – vaak: de beste combinatie van middelen – te kiezen. In de brainstorm vliegt dan ook van alles voorbij: copy, content strategieën, wireframes, prototypes tot en met ontwerpen en voorstellen voor communicatiemiddelen, zoals websites, flyers en andere vormgeving. We weten: de wijze waarop u uw boodschap naar buiten brengt, is cruciaal voor het resultaat.

De uiteindelijke ontwerpen testen we aan de hand van geselecteerde gebruikers. Vanzelfsprekend werken we in deze fase nauw samen met onze opdrachtgever. Om snel te kunnen schakelen, kosten te besparen en de best mogelijke marketing en communicatie te ontwikkelen.

Bekijk onze cases

leren

maken

LEREN

optimaliseren & maximaliseren van resultaat.

In deze dynamische wereld is er maar één ding dat blijft: verandering. Hoe gaat u daarmee om? Door niet voor haar te vluchten, maar haar te omarmen. Een bedrijf die dat durft, houdt verbinding met wat er gebeurt en zorgt dat haar marketing en communicatie altijd in beweging zijn. Niet alleen om stevig en fris in het hier en nu te staan; ook om toekomstbestendig te blijven.

Elk contactmoment tussen uw bedrijf/merk en uw klant is een kans om de relatie te bevestigen en te verstevigen. Het gaat erom steeds de best mogelijke indruk achter te laten, van fouten te leren en uzelf te blijven verbeteren. In de LEREN fase concentreren we ons dan ook op het meten en analyseren van alle resultaten.

Hoe gaan klanten en gebruikers bijvoorbeeld om met de website? Wat werkt goed en wat minder? Hoe is de introductie van het nieuwe product ontvangen? Wat was de feedback op de flyers? Ons doel: de strategie te toetsen en eventueel bij te stellen en te zorgen dat elke communicatiepijl de roos raakt.