DOWNLOAD CHECKLIST

digitale toegankelijkheid.

Heb je wel eens van die momenten dat je denkt; 'dit kan ik toch niet lezen!?' of 'wat onhandig!' Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen zoals blindheid, kleurenblindheid, slechthorendheid of een motorische beperking. Zij hebben dit soort momenten constant. Tijd om daar verandering in te brengen.

Boek een meeting Download de checklist

wat is digitale toegankelijkheid eigenlijk?

een verplichting en een kans.

In het kort: digitale toegankelijkheid - ook bekend als digitoegankelijkheid - is een verzameling van richtlijnen (78 om precies te zijn) die ervoor moeten zorgen dat een website, webshop of applicatie voor iedereen "gebruiksvriendelijk" is. Het heeft onder andere betrekking op kleurgebruik, lettergroottes, toetsenbordbediening en het beschrijven van afbeeldingen.

Deze richtlijnen zijn verplicht voor websites van (semi)overheden en wordt aangeraden voor andere instellingen, in bijvoorbeeld de zorgsector en het onderwijs.

Hoewel de digitoegankelijkheid als verplichting wordt opgelegd, zorgt het verbeteren ervan voor een verbreding van de klantgroep en heeft het een positief effect op de vindbaarheid, kwaliteit en conversie van een website.

Het is vanaf september 2020 verplicht voor websites van Nederlandse overheidsinstanties om te voldoen aan de digitale toegankelijkheidsregels. Daar kunnen wij mee helpen. Om u alvast (online) te helpen hebben we een checklist opgemaakt met alle 50 vereisten.

Download de checklist

wat is verplicht?

vanaf 23 september 2020.

Sinds 1 juli 2018 is het tijdelijk besluit ‘digitale toegankelijkheid overheid’ van kracht. In dat besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse (semi)overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring.

Wat data op een rijtje:

 • Sinds september 2019 geldt de verplichting voor elke website die na 23 september 2018 is gebouwd
 • Vanaf 23 september 2020 geldt de verplichting voor alle websites, ongeacht bouwdatum
 • Vanaf 23 juni 2021 geldt de verplichting voor applicaties


website of app digitaal toegankelijk maken voor 23 september?

Bij diezit. helpen we bedrijven te voldoen aan de gestelde verplichtingen. Tijdens de ontwikkeling:

 • Nemen we uw team mee in de bewustwording rondom toegankelijkheid;
 • Ontdekt u aan welke richtlijnen u voldoet of nog moet voldoen;
 • Werkt u samen met ons team van experts aan de implementatie;
 • Zorgt u voor duurzamer resultaat.

boek een afspraak

hoe maakt u een website toegankelijk?

wat u kunt doen.

Gelukkig bestaan er standaarden die helpen bij het toegankelijk maken van websites en apps. In de standaard voor digitoegankelijkheid staan afspraken en eisen voor de manier waarop websites en apps ontworpen, gebouwd en beheerd moeten worden. Die eisen zijn gebaseerd op jarenlang onderzoek en praktijkervaringen van mensen met een beperking. Volg je die eisen, dan weet je dus dat de website door alle bezoekers gebruikt kan worden.

In het algemeen nemen we bij diezit. deze regels al in acht. Zo houden we in de opstartfase rekening met het ontwerp van de gebruiksinterface. Tijdens de realisatie passen we standaarden toe en voor de livegang testen we de toegankelijkheid.

Recentelijk hebben we bijvoorbeeld de voorleesfunctie ingebouwd bij de websites die wij voor Leren en Werken hebben gebouwd.


hoe voldoet u aan de verplichtingen?

wees bedienbaar, waarneembaar, begrijpelijk en robuust.

Allereerst door aan de norm A + AA van het WCAG 2.1 te voldoen en ten tweede door een toegankelijkheidsverklaring te publiceren. Maar wat er dan in staat? Wat zijn die regels? Nou, denk bijvoorbeeld aan de volgende vereisten:

 • Een voorleesfunctie voor slechtzienden; 
 • Live uitzendingen (webcasts) moeten op meerdere manieren beschikbaar zijn;
 • Contrast tussen tekst en achtergrond moet hoog genoeg zijn;
 • Er moet genoeg tijd zijn om informatie te verwerken;
 • Beelden mogen niet vaker dan 1 keer per 3 seconden flikkeren;
 • Tekst moet goed leesbaar zijn;
 • Navigatie moet logisch en consistent in elkaar zitten.


In totaal zijn er 78 succescriteria, waarvan de eerste 50 (niveaus A en AA) verplicht zijn.

Uitleg van eisen door de overheid

voor wie is de digitoegankelijkheid verplicht?

Kort samengevat: elke overheidsinstantie, publieke instelling van algemeen belang en niet van commerciële aard, en samenwerkingen tussen dit soort partijen.

Staats-, regionale of lokale overheidsinstanties. 

Denk bijvoorbeeld aan:


 • Gemeentes;
 • Provincies;
 • Adviescolleges;
 • Politie en brandweer.


Bekijk de volledige lijst

Publiekrechtelijke instellingen.

Website vallen in deze categorie als ze voldoen aan:


 • Is opgericht voor het specifieke doel te voorzien in andere behoefte van algemeen belang dan die van commerciële aard;
 • Heeft een rechtspersoonlijkheid;
 • Wordt merendeels door de staat gefinancierd;
 • Of beheer is onder toezicht van de de staat;
 • Wanneer het bestuur voor meer dan de helft bestaat uit overheidsinstanties.

Samenwerkingsverbanden van de vorige twee.

Wanneer het bedrijf (en dus de website) bestaat uit een of meerdere overheidsinstanties over publiekrechtelijke instellingen, dan val je in deze categorie. Het gaat om samenwerkingen die zijn opgericht met het specifieke doel om te voorzien in andere behoeften van algemeen belang.


 • Bepaal het nieuwe marketing ecosysteem;
 • Bouw verder aan digitalisatie;
 • Blijf werken aan duurzame groei.

voor wie geldt de verplichting niet?

misschien net zo belangrijk.

 • NGO's (zolang ze geen diensten verlenen in opdracht van overheidsinstanties);
 • Geprivatiseerde of private sectoren zoals vervoer, gas, water en post;
 • De gezondheidszorg;
 • Kinderdagverblijven, crèches en scholen behalve als het gaat om essentiële administratieve functies zoals het aanmelden van een leerling.


Lees meer bij de overheid

valt u binnen een categorie of wilt u zorgen voor een betere toegankelijkheid?

Plan dan eens een afspraak in met een van onze experts.

Boek een meeting

Plan een afspraak met een van onze experts om u verder te helpen.

Tijdens de (online) meeting maken we kort kennis en proberen we een compleet beeld te krijgen van uw bedrijf en (nieuwe) marketing uitdagingen. Op basis van die inzichten kunnen we een beknopt advies geven en beoordelen of wij u zouden kunnen helpen. 

U zit logischerwijs nog nergens aan vast.

download de checklist met alle 50 vereisten

Bij het downloaden gaat u ermee akkoord dat we berichten sturen met relevante informatie over marketingvraagstukken. U kunt u zich uiteraard altijd via de link in onze mailtjes afmelden voor deze e-mails.

Plan een afspraak met een van onze experts om u verder te helpen.

Tijdens de (online) meeting maken we kort kennis en beantwoorden we graag jouw vragen omtrent de digitoegankelijkheid. We geven je logischerwijs ook graag alvast wat vrijblijvend advies.